Nye regler for utlevering av nøkkel

Postet av Brandbu IF - Kajakk den 21. Jul 2014For å ivareta sikkerheten på en bedre måte, endres reglene for utlevering av nøkler og tilgang til kajakkhuset på Ulsnestangen fra og med 1. januar 2015

§1 Nøkkel
Alle medlemmer av Bif Kajakk har anledning til å få egen nøkkel til båthuset på Ulsnestangen etter å ha bestått nøkkeltesten som beskrevet i punkt §1.
Nøkkelen er medlemmets til odel og eie, men vil måtte leveres hvis medlemmet slutter i klubben, ikke betaler medlemsavgift og/eller treningsavgift avgift og/eller andre avgifter, eller av andre årsaker utestenges fra båthuset. Styret kan når som helst utestenge et medlem som av nevnte eller andre årsaker ikke lenger bør ha tilgang til båthuset.

Krav som ligger til grunn for utlevering av nøkkel finnes på klubbens nettsider.

1. Nøkkeltest
Nøkkeltesten er en ferdighetstest som skal forsikre at medlemmet har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å kunne ferdes trygt i kajakk.
Nøkkeltest i Bif kajakk skal inneholde følgende elementer:

• Egenredning
• Kameratredning
• Grunnleggende padleferdigheter

Et medlem av styret, eller en person godkjent av styret, skal overvære nøkkeltesten.
Våttkort fra Norges Padleforbund (minimum Introduksjonskurs hav) godkjennes som nøkkeltest.

2. Overlevering av nøkkel
Nøkkel til båthuset overleveres personlig. Ved bestilling av nøkkel, godkjenner medlemmet Bif kajakks vedtekter og båthus reglement, og forplikter seg til å overholde disse.

3. Tilbakelevering av nøkkel
Medlemmet leverer tilbake nøkkelen hvis medlemmet ikke lenger ønsker tilgang til båthuset.
Nøkkelen skal leveres dersom medlemmet misligholder reglement eller vedtekter i Bif kajakk, ikke betaler avgifter til Bif kajakk og Bif, eller av andre årsaker utestenges fra båthuset.

4. Tap av nøkkel
Tap av nøkkel må umiddelbart meldes inn til nøkkelansvarlig siden dette kan gi uvedkommende tilgang til båthuset.
Fører tap av nøkkel til at Bif kajakk må bytte lås og file opp nye nøkler, belastes den som mistet nøkkelen. Bif kajakk tar ikke ansvar for tapte nøkler.

5. Videreformidling av nøkkel
Medlemmet står ansvarlig for nøkkel så lenge denne er i medlemmets besittelse. Det er under ingen omstendighet tillatt å overlate nøkkelen til andre, selv ikke andre medlemmer. Overtredelse av denne regel vil føre til umiddelbar innlevering av nøkkel.

6. Manglende betaling av medlemsavgift
Manglende betaling av medlemsavgift innen betalingsfrist, vil regnes som utmelding av klubben. Nøklene må da leveres omgående.

For å imøtekomme de som har utlevert nøkkel nå, kan vi arrangere et introduksjonskurs, (4timers kurs), slik at dere kan beholde nøkkelen. Vi kan også arrangere egen nøkkeltest kveld.

Gi beskjed når det eventuelt kan passe, slik at vi får planlagt for kurs.0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline